WIS Sommarmöte i Borås 21 augusti

juni 14, 2024 10:06:11 Janne Åberg

Wästgöta IHS inbjuder till Sommarmöte på Ymersgården i Borås.

Se hela inbjudan med program här

 

  Tidigare  WI-tidningar