Om oss

Vi finns i Odenhallens nedre plan till vänster. VÄLKOMMEN!

Vi finns i Odenhallens nedre plan till vänster. VÄLKOMMEN!

Det här är vi – så började det!

Falbygdens Idrottshistoriska Sällskap bildades den 5 november 1991.
Initiativtagare var S-O Schenberg som vid bildandet sade: “Dokumentationen av idrottens historia har varit eftersatt och vi hoppas att vi kan få kommunens föreningar att hjälpa till med vår framtida dokumentation av vår idrottshistorik”.
Redan vid bildandet hade det samlats ett femtiotal idrottsveteraner i Alfahallen. Erik Andreassson och Harry Thiel var sammankallande.
Ordförande i Falbygdens Idrottshistoriska sällskap blev Bo “Båsse” Johansson. “Båsse” satt på posten till 1993, sedan tog Bengt Setterberg över och höll i klubban i tio år.
2003 valdes Holger Lindberg till ny ordförande och nu vid årsmötet 2010 ersattes han av Ulf Söderhielm.

Idrottssällskapet har i dag 230 medlemmar, inklusive 33 föreningar.

2022 års styrelse består av:

Ordförande, Jan-Olof Johansson, 0706-298986
Sekreterare Sven-Erik Hellberg, 0709-266283.
Kassör, Sture Pettersson. 0708-153601 pettersson.sture@hotmail.com
Övriga ledamot  Nils Qvist 0706-676955, n.g.qvist@gmail.com
Suppleanter Ove Andersson, Görgen Green.
Revisorer: Bo Adamsson,
Revisor suppl., Arne Berger, Kjell Elving, valberedning är vakant.

Vi är medlemmar i Facebook,