Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelse

2023 års styrelse består av:

Ordförande, Jan-Olof Johansson, 0706-298986, janojohansson@yahoo.se
Sekreterare Sven-Erik Hellberg, 0709-266283.
Kassör Kenth Adamsson, 0702-65 43 55
Övriga ledamot  Nils Qvist 0706-676955, n.g.qvist@gmail.com
Suppleanter Ove Andersson, Jörgen Green.
Revisorer: Arne Berger
Revisor suppl. Kjell Elving, valberedning är vakant.