Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelse

2022 års styrelse består av:

Ordförande, Jan-Olof Johansson, 0706-298986
Sekreterare Sven-Erik Hellberg, 0709-266283.
Kassör, Sture Pettersson. 0708-153601 pettersson.sture@hotmail.com
Övriga ledamot  Nils Qvist 0706-676955, n.g.qvist@gmail.com
Suppleanter Ove Andersson, Görgen Green.
Revisorer: Bo Adamsson,
Revisor suppl., Arne Berger, Kjell Elving, valberedning är vakant.