Ny ordförande i Falbygdens IHS

mars 15, 2022 21:03:50 Janne Åberg

15 MAR 2022 19:50
Jan-Olof Johansson valdes till ny ordförande vid årsmötet 7mars

Falbygdens IHS höll årsmöte 7 mars på Hjorten.

Tf ordförande Jan-Olof Johansson öppnade mötet.
Till ordförande på mötet valdes Janne Åberg Westgöta IHS och till sekreterare Sven-Erik Hellberg.

15 medlemmar var närvarande på mötet.
Ulf Söderhielm var på plats. Hans sjukdom gör att han kände sig tvingad lämna ordförandeposten. Stort tack till Ulf för hans insatser under många år.
IFK Falköpings Sven Clenow var på plats och överlämnade IFK Falköpings  jäyttefina Jubileumsbok som gavs ut i samband med att man fyllde 100 år

Styrelsen för 2022 ser ut enligt följande:

Ordf       Jan-Olof Johansson
Sekr       Sven -Erik Hellberg
Kassör    Sture Pettersson
Ledamot Nils Qvist

Årsmötet avlutades med att mötets ordförand tackades och nye ordföranden för Falbygdens IHS Jan-Olof tackade för förtroendet att få leda sällskapet under 2022.
Därefter var det dags för goda mackor och kaffe.

 

  Tidigare  WI-tidningar