Invigning av montrar

juli 12, 2022 11:07:19 Janne Åberg

Tre montrar med idrottshistoria har färdigställts med placering i Odenhallens foajé .
Invigning 29 april 10-12. Välkommen!

För ca tre år sedan fick jag, Urban Lundberg, en idé om att flytta ut delar av vårt museum till foajén i entrén till Odenhallen

Här ville vi visa upp våra främsta idrottsmän/kvinnor i ett slags ”Hall Of Fame” i  lämpliga montrar .

Utan de fantastiska ekonomiska stöd  vi fått från, Falbygdens hembygds och fornminnesförening (15 000) och Kultur och Fritid (10 000), hade projektet inte gått att genomföra. Stort Tack!

Nu i April 2019 har detta blivit verklighet, tack vare en verklig arbetsinsats av vår styrelse.

29 april 10-12 blir det invigning.
Välkommen!
 

  Tidigare  WI-tidningar